Det pointeres, at vandledningerne er den enkelte parcels aftale med GV, der er gældende. Grundejerforeningen har ikke noget med levering eller drift af vandet at gøre.

Målerbrønden og stikledningen fra denne og ind i huset, er parcellens eget ansvar

 

Ved vandbrud kontaktes Greve Vandværk .    tlf 43 908 100 , mailto: gv@grevevand.dk